Struktura organizacyjna PIW Złotoryja

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Organami Inspekcji Weterynaryjnej są:

  • Główny Lekarz Weterynarii;
  • Wojewódzki Lekarz Weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
  • Powiatowy Lekarz Weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej;
  • Graniczny Lekarz Weterynarii.

Komórki organizacyjne Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Tomasz Orzłowski Powiatowy Lekarz Weterynarii 76-878-33-15
wew. 12
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Danuta
Pawicka-Stefanko
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii kierujący zespołami: ds. bezpieczeństwa żywności oraz ds. pasz i utylizacji a także Terenową Pracownią Diagnostyki Włośni

76-878-33-15
wew. 13

 

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
lek. wet Andrzej Potaczek Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt 76-878-33-15
wew. 15
mgr inż. Kamila Król Inspektor weterynaryjny 76-878-33-15
wew. 15
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności
Mariusz Kordiaczny Inspektor weterynaryjny 76-878-33-15
wew. 18
Zespół ds. pasz i utylizacji
mgr inż. Malwina
Zabłocka
Inspektor weterynaryjny 76-878-33-15
wew. 13
Zespół ds. finansowo - księgowych
Katarzyna Krupa Główna księgowa 76-878-33-15
wew. 14
Ewa Glib Księgowa

76-878-33-15
wew. 14

Zespół ds. administracyjnych
Beata Michalska Referent 76-878-33-15
wew. 11
Marcin Marzec Informatyk

76-878-33-15
wew. 11

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
nieobsadzone    
Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni PIW Złotoryja
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 12, 59-500 Złotoryja
lek. wet. Romuald Molenda Lekarz weterynarii  
lek. wet. Michał Cwynar Lekarz weterynarii  

Strukturę organizacyjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi ilustruje poniższa grafika

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-09-20
Data publikacji:2023-09-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2218