Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi

Zgłaszanie przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz

26 września 2023

Obowiązek zgłoszenia przez właściciela zwierzęcia padnięcia bydła, owiec i kóz wynika z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).  Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Informację o padnięciu zwierzęcia należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi telefonicznie nr 76 878-33-15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15.

Prosimy o przygotowanie następujących danych:

  • Imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia
  • Nr kolczyka
  • Data urodzenia
  • Data padnięcia
  • Przyczyna padnięcia
  • Płeć zwierzęcia
  • Ilość sztuk zwierząt pozostających w gospodarstwie
  • Nr telefonu kontaktowego do posiadacza zwierzęcia

Podstawą do wyrejestrowania bydła w ARiMR jest dokument odbioru padliny wydany przez Zakład Utylizacji.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-09-26
Data publikacji:2023-09-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2281